Miele

Mieles nytt hovedkontor med utstillings lokaler samt lager ferdig høsten 2012.