Økern sykehjem

Rehabilitering av Økern sykehjem og montering av Oslos største solcelle anlegg på tak for forsyning av effekt for oppvarming.

Total kost el arbeider kr. 25mill.

Ferdigstilt 2014