PDMT

Nytt bygg for Politiets data og matriell tjeneste Jaren Hadeland ferdig stilt 2010.