Forskningsveien 3

Forskningsveien 3 er nybygg med alle fasiliteter innenefor el installasjoner.

Dete er nytt bygg for universitetet i Oslo med kontorer forelesnings saler og auditorie.

Bygget år 2006 for Statsbygg.