En del av elektrikerkjeden:

Bygget år 2006 for Statsbygg.

Dette er et nytt bygg for universitetet i Oslo med kontorer, forelesningssaler og auditorium.