En del av elektrikerkjeden:

Arbeidet bestod i montering av blå LED lister i tak, lyskastere på gesims, «flyvende» rammer i gangsone, generell gangsone og trappe belysning.

 

Belysing er styrt av DALI og DM protokoll, det ble montert egne styringsrack med ETC og Lunatone komponenter.

Vi utførte også programmering av adresser og gruppe fordelingen på armaturene.